Eten binnen een periode van 12 uur zorgt voor een gezond gewicht

eten binnen periode van 12 uur gezond gewicht

Er werd al langer vermoed dat ’s avonds laat nog snoepen niet goed was voor de gezondheid. Een recente studie door het Salk Instituut in de Verenigde Staten bevestigt nu ook dat muizen die enkel binnen een vaste periode per dag aten, minder risico liepen op overgewicht en op problemen met het metabolisme, zelfs als ze niet altijd gezonde voeding innamen.

De wetenschappers onderzochten de gezondheid van meer dan 400 muizen gedurende 38 weken. Ze voedden een groep van zowel magere, normale en te zware dieren met maaltijden hoog in vet en suikers gedurende bepaalde periodes – sommige voor 9, andere 12 en de laatste groep voor een periode van 15 uur per dag. Buiten deze periode werden ze niet gevoed. Hoewel alle muizen hetzelfde aantal calorieën binnenkregen, werd het duidelijk dat de muizen die gedurende de kortere periodes per dag aten veel minder waren bijgekomen dan de muizen die gedurende 15 uur per dag aten. De conclusie van het Salk Instituut onderzoek besloot dus dat het gezonder is om binnen een vaste periode van maximum 12 uur per dag (bijvoorbeeld van 7u ’s morgens tot 19u ’s avonds) te eten om je gewicht op peil te houden.

Meer nog, een onderzoeker van Salk zegt dat ‘een kortere eet-periode per dag niet enkel obesitas kan voorkomen, maar ook de effecten van bestaande obesitas helpt terug te draaien.’ Hoewel deze studie op muizen is uitgevoerd, wees een studie in 2007 met mensen als proefobjecten in dezelfde richting.

De reden waarom deze vaste periodes zo’n sterk effect hebben op ons gewicht ligt volgens de onderzoekers bij onze interne klok. De tijdstippen waarop we eten beïnvloeden ons biologisch ritme nog sterker dan bijvoorbeeld licht en donker. Dit biologisch ritme heeft dan weer een invloed op verschillende genen in ons lichaam die met het metabolisme te maken hebben.

In het kort, probeer te eten binnen een periode van 12 uur of minder om te werken aan een gezonder gewicht. Dat begint bij je eerste kopje koffie met melk van de dag.

Bron Salk Institute